Openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften

RSS feed

Op dinsdag 19 augustus a.s. vergadert de commissie bezwaarschriften vanaf 16.00 uur in het gemeentehuis over de ingediende bezwaren. De vergadering is openbaar.

 De agenda is als volgt:

16.00 uur: voorbespreking 

16.10 uur:

  • bezwaarschrift besluit d.d. 15 mei 2014 oplegging last onder dwangsom inzake een agrarisch perceel aan de Broekloane te Wâlterswâld

 

Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511.