Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

RSS feed

Deze bijeenkomst is op dinsdag 30 juni in het gemeentehuis van Dantumadiel, te Damwâld. De vergadering is van 17:00 tot 18:00 uur en de heer J. de Vries is voorzitter.

Vanaf 1 januari 2016 gaan de ambtelijke organisaties van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren. Deze nieuwe organisatie heet de DDFK gemeenten. Daarvoor is inmiddels al een gemeenschappelijk regeling gesloten tussen die gemeenten. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de college’s uit de deelnemende gemeenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. T. Toren op (0519) 298 705. Agenda en stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van de gemeentehuizen in Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en zijn te raadplegen via internet: ddfk.notubiz.nl