Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de GR DDFK-gemeenten

RSS feed

Deze bijeenkomst is op dinsdag 10 november in het gemeentehuis van Ferwerderadiel.

Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert

Tijd : 16.30 – 17.30  uur

Voorzitter : de heer J. de Vries

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  A. Hofer op (0511) 426201.

Agenda en stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van de gemeentehuizen in Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en zijn te raadplegen via internet: ddfk.notubiz.nl