Openbare zitting beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

RSS feed

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is er vrijdag 9 februari 2018 een openbare zitting. 

In deze openbare zitting maakt het centraal stembureau een beslissing over:
• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en 
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Wanneer : vrijdag 9 februari, 16.00 uur
Waar : Raadzaal gemeente Dantumadiel