Oproep nominaties sport- en cultuurprijzen

RSS feed
Na het succes van voorgaande jaren organiseert gemeente Dantumadiel voor de derde keer een sportverkiezing. Tijdens deze verkiezing worden sporters die een buitengewone prestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet.
Ook het afgelopen jaar zijn er weer genoeg opmerkelijke prestaties geleverd door sporters en sportploegen uit onze gemeente. Tijdens de sportverkiezing wordt er uit verschillende genomineerden een sporter en sportploeg van het jaar gekozen. Alle sportverenigingen in de gemeente Dantumadiel zijn aangeschreven met het verzoek genomineerde(n) van hun vereniging voor te dragen.
 
Maar ook u kunt als inwoner van de gemeente Dantumadiel sporters en teams nomineren waarvan u vindt dat zij in 2014 een buitengewone sportprestatie hebben geleverd. Kent u dus sporters woonachtig in de gemeente Dantumadiel waarvan u vindt dat ze een opmerkelijke sportprestatie hebben geleverd in 2014, nomineer ze dan!
 
U kunt uw nominatie per mail doorgeven via communicatie@dantumadiel.eu of per post: Gemeente Dantumadiel t.a.v. Team Kommunikaasje, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de sporter(s) en de sportprestatie die geleverd is. U kunt dit doen tot en met 17 oktober 2014.
 
Naast de sportverkiezing reikt de gemeente Dantumadiel ook een cultuurprijs 2014 uit aan een persoon of culturele instelling/vereniging die het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de cultuur van de gemeente Dantumadiel. Kent u een persoon of instelling/vereniging die hiervoor in aanmerking komt, dan horen wij dit graag. Ook voor de cultuurprijs geldt dat nominaties tot en met 17 oktober 2014 kunnen worden ingediend via communicatie@dantumadiel.eu of per post.
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2015 zullen de winnaars bekend worden gemaakt.