Oproep nominaties vrijwilliger van het jaar 2014

RSS feed
Gemeente Dantumadiel wil zichtbaar maken dat zij  vrijwilligerswerk waardeert.  U kunt de gemeente hierbij helpen door kandidaten aan te dragen waarvan u vindt dat zij de prijs ‘vrijwilliger van het jaar 2014’ verdienen!
Het college van burgemeester en wethouders nodigt burgers en verenigingen/instellingen die werken met vrijwilligers uit om kandidaten voor deze titel aan te melden. Kandidaten die al eerder voor de titel zijn aangedragen hoeven niet opnieuw te worden voorgedragen: deze dingen automatisch mee voor de prijs in 2014.
 
Criteria
- de vrijwilliger toont een persoonlijke, vrijwillige en belangeloze inzet waar geen geldelijke beloning tegenover staat
- de vrijwilliger is woonachtig in Dantumadiel of oefent vrijwilligerswerk uit ten gunste van inwoners van Dantumadiel
- de vrijwilliger heeft bijzondere inzet getoond gedurende meerdere jaren of bij een bijzondere (eenmalige) activiteit of heeft een opvallende prestatie geleverd en/of andere bijzondere omstandigheden
 
Aanmelden
Tot vrijdag 14 november 2014 kunt u kandidaten voor de titel “Vrijwilliger van het Jaar 2014” aanmelden bij de gemeente Dantumadiel. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Deze kunt u invullen en opsturen naar:
 
Gemeente Dantumadiel, Productgroep Wolwêzen, Underwiis en Sport. Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Heeringa, productgroep Wolwêzen, Underwiis en Sport, telefoonnummer 14-0511.