Perceel (weiland) aan het Galgeheech te Rinsumageast te huur

RSS feed

Aan de Galgeheech te Rinsumageest is een perceel beschikbaar (een weiland van circa 0.63.45 ha). U kunt per e-mail een bod uitbrengen als u de grond op jaarbasis wilt huren.

Situatie
De gunning vindt in principe plaats aan de hoogste bieder onder voorbehoud van de hoogte van het bod . Op de situatietekening hieronder ziet u de exacte locatie in het rood gekleurd (kadastraal bekend gemeente Birdaard sectie P, nummer 1262).

U kunt per email een bod uitbrengen op het perceel. Dit doet u door uw bod te mailen voor 20 oktober aan p.noordenbos@ddfk.nl  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Noordenbos via email p.noordenbos@ddfk.nl of telefonisch 0519-298888.