Pop-upkantoor Omgevingsvisie in Dokkum

RSS feed

Het pop-upkantoor Omgevingsvisie van de provincie reist van Drachten door naar Dokkum. Van dinsdag 7 juni tot en met zaterdag 11 juni kan iedereen even binnen stappen in het Dokkumer pop-upkantoor aan Grote Breedstraat 44.

Ga in gesprek met de provincie over de toekomst van Fryslân. In wat voor Fryslân wilt u in 2025-2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven?

Omgevingsvisie: alle Friezen mogen meedenken!

Samen met de Fryske mienskip wil de provincie Fryslân deze vraag beantwoorden. De inbreng vormt een basis voor de nieuwe Omgevingsvisie.  Het pop-upkantoor is open op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur, vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur. Na Dokkum reist het kantoor nog door naar Franeker, Leeuwarden en Bolsward.

De eerste reacties komen al binnen, denkt u ook mee?

“De eerste inbreng uit onze mienskip hebben we al binnen”, vertelt gedeputeerde Klaas Kielstra. “Ik ben heel blij dat mensen bereid zijn om mee te denken en wil iedereen oproepen om dat ook te doen. Wij horen graag via onze website en in de pop-upkantoren hoe de Friezen willen meedoen met het maken van de Omgevingsvisie én welke onderwerpen ze belangrijk vinden. Na de zomer gaan we wederom over deze onderwerpen in gesprek met de Friezen, belangenpartijen en overheden.”

Waarom een Friese Omgevingsvisie?

In 2019 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet vervangt veel bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Friese inkleuring leggen we vast in de Friese Omgevingsvisie. Met als uitgangspunt: meer samenhang in beleid en regelgeving, met meer ruimte voor initiatieven.

Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/omgevingsvisie en @OmgevingsvisieF.