Positieve reacties ontwerp Feanwâlden KiK en Transferium

RSS feed

Woensdag 12 april 2017 werden de plannen voor het project Kansen in Kernen en het Transferium in Feanwâlden gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden.

Vertegenwoordigers van de klankbordgroep, het ontwerpbureau Karres+Brands, Provincie Fryslân en de gemeente gaven een toelichting. Het was een druk bezochte bijeenkomst met overwegend positieve reacties.

Plannen

De plannen gaan over de invulling van het gebied tussen het spoor en het dorp en de herstructurering van de Suderwei. Een enorme ingreep waarbij een groot deel van de Rûnwei verdwijnt. Het gebied wordt grotendeels ingevuld als park waarin verschillende functies een plek krijgen. Belangrijkste invulling van het park is de komst van een transferium. Er wordt een nieuwe snelle verbinding langs het spoor aangelegd als ontsluiting van het Transferium. Het gaat om voorlopige ontwerp. In juli 2017 worden de plannen in de raad behandeld. De uitvoering staat gepland in 2018.

Meer informatie

Voor inzage in de plannen verwijzen we u naar de pagina Kansen in Kernen / Feanwâlden.
 

Presentatie Kansen in Kernen en Transferium (foto: S. Postma)

Afbeelding: zicht op Transferium