Raadsvergadering 16 december

RSS feed
Op dinsdag 16 december vergadert de gemeenteraad. Het gaat om een opiniërende en aansluitend besluitvormende raadsvergadering.
De raadsvergadering begint om 18:00 uur en gaat onder andere over de gemeenschappelijke regeling DDFK en de realisatie van de vaarverbinding
Grutte Wielen-Swemmer. De complete agenda kunt u vinden op de website van de gemeente Dantumadiel.
 
U kunt de raadsvergadering bijwonen in het gemeentehuis te Damwâld. Agenda’s, vergadertijden en achterliggende stukken zijn hier  te raadplegen. Ook kunt u de vergadering live volgen.