Raadsvergadering 25 oktober

RSS feed

Op dinsdag 25 oktober vergadert de gemeenteraad. Het gaat om een opiniërende en aansluitend een besluitvormende raadsvergadering.

De opiniërende raadsvergadering begint om 19:30 uur en gaat onder andere over de begroting 2017 en het bestemmingsplan "De Westereen - east, omgeving de Tuorrebout (2016)". Aansluitend aan de opiniërende raadsvergadering is de besluitvormende raadsvergadering.

U kunt de raadsvergadering bijwonen in het gemeentehuis te Damwâld. Agenda’s, vergadertijden en achterliggende stukken zijn op www.dantumadiel.eu (vergaderkalender en stukken) te raadplegen.