Raadsvergadering 28 juni

RSS feed

Op dinsdag 28 juni vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan onder andere de Financieel kadernota (meerjaren) begroting 2017, beleidsvisie Wonen DDFK en het bestemmingsplan herziening Bûtengebiet.

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Damwâld en is openbaar. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De volledige agenda en de vergaderstukken vindt u op www.dantumadiel.eu onder bestuur/gemeenteraad/vergaderkalender en –stukken.