Raadsvergadering dinsdag 12 juni a.s.

RSS feed

Op dinsdag 12 juni vergadert de gemeenteraad. Het gaat om een rondetafelgeprek. Het onderwerp is het jaarverslag van 2011.

Elk jaar maakt het college van burgemeester en wethouders een jaarverslag. Niet alleen de uitgaven worden hierin besproken, ook of de gestelde doelen gehaald zijn en op welke manier. De accountant heeft in opdracht van de raad de boeken gecontroleerd en verslag uitgebracht. De raadsleden gaan in dit RTG in gesprek met het college en de accountant over het gevoerde beleid. U kunt het rondetafelgesprek bijwonen vanaf 20:30 tot 22:00 in het gemeentehuis te Damwâld. Agenda’s, achterliggende stukken, locaties en exacte tijdstippen van de vergaderingen zijn op www.dantumadiel.eu onder 'vergaderkalender en stukken'.