Raadsvergadering maandag 10 juni

RSS feed

Op maandag 10 juni vergadert de gemeenteraad. Het gaat om een rondetafelgesprek.

Het rondetafelgesprek begint om 19.00 uur en gaat over de bestemmingsplannen De Westereen, Walterswâld, Feanwâlden en het Bûtengebiet. Op de plannen zijn reacties (zienswijzen) gekomen. De raadsleden zijn benieuwd hoe u over de bestemmingsplannen denkt. Op de gemeentelijke website vindt u de voorstellen en de reacties van het college op de zienswijzen.

 U kunt de raadsvergadering bijwonen in het gemeentehuis te Damwâld. U bent van harte welkom!

Agenda en vergaderstukken