Raadsvergaderingen voortaan live via internet te beluisteren

RSS feed

De raadsvergaderingen van gemeente Dantumadiel zijn voortaan live via internet te beluisteren. Verder zijn de opnames en de vergaderstukken achteraf nog raadpleegbaar, zodat de vergadering ook kan worden teruggeluisterd. De uitzendingen zijn te raadplegen via dantumadiel.raadsinformatie.nl

De live verslaglegging in Dantumadiel wordt verzorgd door het Rotterdamse bedrijf NotuBiz. Doordat de vergaderingen via internet te beluisteren zijn, is de gang naar de publieke tribune in het gemeentehuis niet meer noodzakelijk en kunnen mensen de vergaderingen thuis meemaken. Raadsgriffier Cees Vos: “Een inspreker kan de eigen bijdrage en de reactie van de gemeenteraad en het college daarop gemakkelijk opnieuw horen. Ook ambtenaren die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp, kunnen op deze manier thuis vanuit de luie stoel meeluisteren. Tot slot biedt dit systeem een mogelijkheid voor raadsleden om zichzelf en anderen terug te horen.”

Het overgaan tot het live uitzenden van de vergadering is een stap voorwaarts in het digitaliseringsproces waar de gemeente momenteel mee bezig is. Een leuke bijkomstigheid voor leverancier NotuBiz was dat Dantumadiel de honderdste klant is die het uitzenden van de vergadering door hen laat verzorgen. Ook de gemeente Dongeradeel maakt gebruik van het systeem van NotuBiz. 


De eerste live-uitzending van gemeente Dantumadiel is op 27 november a.s. om 20.45 uur. Dinsdag 18 december is de tweede vergadering live te beluisteren via dantumadiel.raadsinformatie.nl