Rabobank directeur Tjerk Soet tijdens afscheidsreceptie verrast met Koninklijke onderscheiding

RSS feed

Donderdag 26 april werd de heer Tjerk Soet, geboren 4 november 1949, wonende te Damwâld door burgemeester Aalberts benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dit gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie in verband met zijn pensionering als directeur van de Rabobank Noordoost Friesland.

De heer Soet is ruim 40 jaar actief geweest voor de Rabobank Noordoost Friesland en haar rechtsvoorgangers. Vanaf 1983 is hij directeur. Binnen de totale Rabo organisatie heeft hij verschillende bijzondere taken vervuld zoals secretaris-penningmeester verenigingen directeuren afdeling Fryslân, secretaris kringbestuur Rabobanken, kring Friesland e.o. en regelmatig deel uitgemaakt van adviescommissies binnen Rabobank Nederland.

De heer Soet heeft zich voor de samenleving op verschillende fronten ingezet. Tot de dag van vandaag maakt hij deel uit van het Algemeen Bestuur werkvoorzieningschap GR NEF (voorheen Trion in Kollum). Is hij voorzitter geweest en tot op heden nog steeds penningmeester van de Rotaryclub in Dokkum. Vanaf de oprichting van de Stichting Wodant is hij hierbij betrokken als penningmeester. Ook was de heer Soet als penningmeester betrokken bij de Stichting Voorzieningen Zorgkwadrant Fryslân Oost. Momenteel is hij nog voorzitter van Stichting Voorzieningen de Friese Wouden. Naast bovenstaande is hij tevens jaren lid geweest van het bestuur van muziekschool De Wâldsang en heeft hij deel uitgemaakt van de Raad van Bestuur van de Nofom.

Rabobank directeur Tjerk Soet tijdens afscheidsreceptie verrast met Koninklijke onderscheiding