Rectificatie: oplichters actief

RSS feed

Rectificatie - Naar aanleiding van enkele telefoontjes van verontruste inwoners, meldden de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel dat er personen langs deuren gaan die containers willen reinigen en u willen informeren over een nieuw afvalbeleid.

Daarbij wordt onterecht beweerd dat ze samenwerken met de gemeente Dantumadiel dan wel Dongeradeel.

Vebas Container Reiniging uit Emmeloord is momenteel in de regio bezig met het aanbieden van haar diensten. Zij doet dit op eigen initiatief en beide gemeenten hebben hier ook op geen enkele wijze bemoeienis mee. Echter, er zijn ook geen aanwijzingen dat dit bedrijf zich bezig houdt met oplichting. Het is aan u zelf om te bepalen of u wel of niet van de diensten van Vebas gebruik wilt maken.

Of er naast de medewerkers van Vebas nog andere personen langs de deuren gaan en die mogelijk wel kwade bedoelingen hebben is ons nog niet bekend. We vragen u wel hierop attent te zijn. Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844.