Regeling nadere subsidieregels energiezuinige woningen De Bosk vastgesteld

RSS feed
Op 25 november 2014 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel de regeling: “Nadere subsidieregels energiezuinige woningen De Bosk Dantumadiel 2015” vastgesteld. 
 
Het college van Burgemeester en wethouders kan subsidie verstrekken voor energiezuinige woningen in uitbreidingsplan De Bosk te Feanwâlden. Door deze regeling kunt u maximaal € 5.000,- subsidie ontvangen voor een woning met een EPC waarde van 0 in uitbreidingsplan De Bosk in Feanwâlden. Voor een woning met een EPC waarde van 0,2 kunt u maximaal € 2.500,- subsidie ontvangen. Het subsidieplafond van de regeling is € 153.000,-
 
De regeling “Nadere subsidieregels energiezuinige woningen De Bosk Dantumadiel 2015” ligt voor iedereen met ingang van donderdag 11 december 2014 gedurende zes weken bij de receptie van het gemeentehuis in Damwâld ter inzage.
 
Bovendien kan iedereen die daarom verzoekt een afschrift van deze regeling krijgen. De regeling en aanvraagformulier zijn ook te raadplegen op onze website