Reitse Pijper ontvangt Koninklijke onderscheiding

RSS feed

Op donderdag 25 april is de heer Reitse Pijper, geboren 12 mei 1928, wonende te Rinsumageast benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Koninklijke Onderscheiding is uitgereikt tijdens de vijfentwintigste reünie van het 426e Bataljon Infanterie in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De heer Pijper heeft deel uitgemaakt van het 426e Bataljon Infanterie in Indonesië (1949-1950). De heer Pijper is vanaf het begin betrokken geweest bij de organisatie van de reünie van het 426e Bataljon Infanterie. De laatste jaren is hij voorzitter en penningmeester van de reüniecommissie. Daarnaast is de heer Pijper al ruim 12,5 jaar actief als vrijwilliger binnen Parkhove, centrum voor wonen en verpleging.

De versierselen zijn door burgemeester Aalberts van de gemeente Dantumadiel opgespeld.

De heer Pijper krijgt de onderscheiding door burgemeester Aalberts opgespeld

De heer en mevrouw Pijper