Slipgevaar! Gaat u binnenkort bieten of maïs oogsten?

RSS feed

De bieten en het maïs worden alweer volop geoogst. Als het weer verslechtert kan dit voor modder op de weg zorgen. Deze modder kan slippartijen veroorzaken. Het is dus van groot belang dat de modder zoveel en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd.

Waarschuwen medeweggebruikers

Het is vaak niet te voorkomen dat de weg verontreinigd raakt tijdens de oogstactiviteiten. Het is dan ook belangrijk om overige weggebruikers te waarschuwen voor mogelijk slipgevaar door bijvoorbeeld waarschuwingsborden. Zodra de weg schoon is, moeten ze worden weggehaald. Anders gaat het effect verloren.

 

Schoonmaken van de weg

Het schoonmaken van de weg is natuurlijk een kwestie van verantwoordelijkheid nemen richting de overige weggebruikers. Maar iemand die de weg verontreinigt is ook wettelijk verplicht de weg direct na de werkzaamheden weer schoon te maken. Zodra er sprake is van een gevaar voor de verkeersveiligheid, moet de weg zelfs direct worden schoongemaakt. Gebeurt dit niet dan kan de veroorzaker (of de opdrachtgever van de werkzaamheden) aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

 

Toezicht

De gemeente ziet als wegbeheerder toe op de toestand van de wegen. Als u de weg niet schoonmaakt, kan de gemeente besluiten om bestuursrechtelijke maatregelen toe te passen. Dat houdt in dat de gemeente dan zelf de weg schoonmaakt en kosten bij u in rekening brengt. Wij gaan ervan uit dat het zover niet hoeft te komen en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid en medewerking. Veel succes met de werkzaamheden!

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer L. Hansma op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu.