Sportverenigingen starten met energiebesparing

RSS feed

Burgemeester ter Keurs van de gemeente Tytsjerksteradiel gaf op 14 oktober 2015 het startschot van het pilotproject de duurzame sportvereniging. 

De zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân, Sport Fryslân, de provincie Fryslân en SportStroom informeerden sportverenigingen over de kansen om hun eigen sportaccommodatie te verduurzamen. Tijdens de eerste succesvolle informatieavond waren zo’n 60 mensen aanwezig, waaronder 24 sportverenigingen.

Op 14 oktober 2015 gaf burgemeester ter Keurs van de gemeente Tytstjerkstradiel het startschot van het project in De Pleats in Burgum. Lammert Bosma, Robert den Ouden van SportStroom en Saskia Mulder van Stichting Waarborgfonds Sport vertelden deze avond over de voordelen van deelname aan de pilot en de mogelijkheden van energiebesparing en energieopwekking.  André Bus van Voetbalvereniging Oldemark en Sjak Elsinga van VV Akkrum deelden hun ervaringen over het toepassen van duurzaamheid en energiebesparing voor de sportvereniging.

Wethouder van der Veen van de gemeente Achtkarspelen sloot de informatiebijeenkomst af met de woorden: “Als bestuur van een sportvereniging ben je de leden verplicht om te besparen op de energiekosten. Laat de kans niet liggen om de Energiescan uit te voeren. Dan weet je wat het nemen van een duurzame maatregel oplevert!”

Informatiebijeenkomst 26 oktober 2015

Sportverenigingen in Noordoost Fryslân met een eigen accommodatie kunnen zich nog aanmelden voor de informatiebijeenkomst op maandagavond 26 oktober 2015 om 19.00 uur bij Be Quick in Dokkum.

Op www.sportfryslan.nl vindt u het programma van de bijeenkomsten en meer informatie over de nieuwe subsidieregeling. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Sport Fryslân, Lammert Bosma via l.bosma@sportfryslan.nl of 0513 – 630 663.

Pilotproject De duurzame sportvereniging

Geïnteresseerde sportverenigingen kunnen zich na afloop van de informatiebijeenkomst direct aanmelden of via de site van Sport Fryslân.

In het najaar wordt gestart met het uitvoeren van de eneriescans om inzicht te krijgen in verbruik en besparingsmogelijkheden. Vervolgens worden de resultaten teruggekoppeld aan de verenigingen. In de eerste helft van 2016 vindt de uitvoering van technische maatregelen plaats. Na een jaar worden de effecten van de maatregelen voor de sportverenigingen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. in kaart gebracht. 

Bij de uitvoering van technische maatregelen wordt gebruik gemaakt van zelfredzaamheid van de vereniging en het lokale netwerk. Installateurs, de sponsoren van de club, worden betrokken bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen zoals installatie en onderhoud. De vrijwilligers van de vereniging worden waar mogelijk ingezet om uitvoerende werkzaamheden te verrichten. De samenwerkende organisaties ondersteunen bij het creëren van draagvlak binnen de vereniging.