Stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop!”

RSS feed

Asbest in de landbouw vormt een gezondheidsrisico voor agrarische ondernemers. De landelijke regeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is een stimulans om het verwijderen van asbest in de landbouwsector te versnellen.

Op deze wijze willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincies de gezondheidsrisico’s binnen de landbouwsector beperken en de landbouw verder verduurzamen.

De landelijke stimuleringsmaatregel in het kort:

  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbest
  • Sanering gaat gepaard met terugplaatsing van zonnepanelen
  • Zonnepanelen moeten minimaal 15 KW-piek opleveren
  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
  • Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van zonnepanelen op een ander asbestvrij dak dan het gesaneerde dak mag, wanneer dit gebouw zich bevindt op een bouwblok uit de aanvraag
  • Uitvoering van asbestsanering en plaatsing van zonnepanelen door gecertificeerde bedrijven

Landelijke ontwerp; provinciale regeling

De landelijke regeling is ontworpen voor openstelling van 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2014. Naar verwachting start de regeling in Fryslân op 1 juli. De website www.asbestvanhetdak .nl biedt overzicht in de afwijkingen per provincie en linkt naar de verschillende provinciale regeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.asbestvanhetdak.nl