Storm verwacht: bel alleen 1-1-2 als iedere seconde telt

RSS feed

Fryslân krijgt vandaag zeer waarschijnlijk te maken met een storm. Hoewel het om voorspellingen gaat, bereiden de hulpverleningsdiensten voor op dat wat komen gaat. In het geval van incidenten vraagt Meldkamer Noord-Nederland alleen het alarmnummer 1-1-2 te bellen bij acute situaties waarbij iedere seconde telt.

De hulpverleningsdiensten zijn er om op te treden als dat nodig is. Daarbij wordt voorrang gegeven aan zogenaamde prioriteit 1 meldingen. Meldingen die dusdanig acuut zijn dat direct hulp geboden moet worden.

Wanneer bellen?

De Meldkamer Noord-Nederland kan met betrekking tot de storm worden gebeld voor incidenten als ongevallen met slachtoffers, bomen die over belangrijke hoofdwegen liggen en lekke gasleidingen. Meldingen van omgewaaide bomen, omgevallen verkeersborden etc waarbij geen direct gevaar ontstaat kunnen gedaan worden bij gemeentewurk, bereikbaar via 14 0511.