Stremming aan de Van Harinxmaloane in De Westereen

RSS feed
Op donderdag 26 juni starten er werkzaamheden aan de Van Harinxmaloane in De Westereen. De wegvakken zullen circa 4 weken voor het doorgaande verkeer gestremd zijn.

Het gaat hierbij om herstraatwerkzaamheden aan het wekdek en een naastliggend trottoir in een tweetal wegvakken. Er vinden werkzaamheden plaats in het wegvak tussen de Tsjerkestrjitte en de Parkloane en het wegvak van huisnr. 68 t/m 78.

Uiteraard zullen de werkzaamheden voor enig overlast zorgen. Wij zullen moeite doen om de overlast tot een minimum te beperken. Met u hopen wij op een vlot verloop van de werkzaamheden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Koster op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu