Stremming in verband met werkzaamheden aan de Eskdoarn te De Westereen

RSS feed

Er is begonnen met de uitvoering van werkzaamheden aan de Eskdoarn te De Westereen.

Het gaat hierbij om herstraatwerkzaamheden aan het wekdek en de naastliggende trottoirs. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Badhúswei en huisnummer 20. De weg zal tot de bouwvak voor het doorgaande verkeer gestremd zijn. Uiteraard zullen de werkzaamheden voor enig overlast zorgen. Wij zullen moeite doen om de overlast tot een minimum te beperken. Met u hopen wij op een vlot verloop van de werkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Koster op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu