Stremming in verband met werkzaamheden aan de Master Klokwei en Ds. Germswei te Damwâld

RSS feed

Omstreeks 8 september beginnen de werkzaamheden aan de Master Klokwei en de DS. Germswei te Damwâld. Het gaat hierbij om herstraatwerkzaamheden aan het wekdek en de naastliggende trottoirs tussen de Lytse Loane en de DS. Germswei. Naar verwachting zullen de werkzaamheden circa acht weken in beslag nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Koster op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu