Stremmingen Kûkhernsterwei en het Bûtefjild

RSS feed

Vanaf volgende week wordt er begonnen met het aanbrengen van grasbetontegels in de berm.

Op maandag 24 november wordt er begonnen met de uitvoering van werkzaamheden aan de Kûkhernsterwei te De Westereen. Omstreeks 26 november wordt er begonnen met werkzaamheden aan het Bûtefjild te Feanwâlden.
 
De werkzaamheden aan de Kûkhernsterwei vinden (globaal) plaats tussen Kennel Kuikhorne en de brug zullen naar verwachting 3 dagen duren. De werkzaamheden aan het Bûtefjild vinden plaats tussen de bebouwde kom en de Tienewei en zullen naar verwachting 5 december gereed zijn.
 
Gedurende de werkzaamheden zullen de wegen voor het doorgaande verkeer gestremd zijn. Uiteraard zullen de werkzaamheden voor enig overlast zorgen. Wij zullen moeite doen om deoverlast tot een minimum te beperken. Met u hopen wij op een vlot verloop van de werkzaamheden.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Koster op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu