Subsidie voor schone taxi’s en bestelauto’s

RSS feed

Op 1 oktober 2012 start het Rijk met de subsidieregeling voor emissiearme taxi’s en bestelauto’s. Afhankelijk van de categorie is het subsidiebedrag per voertuig:
€ 1.250,- of € 3.000,-.

Schonere lucht in de steden

Doel van dit programma is om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in de binnensteden terug te dringen. Het stimuleren van de aanschaf van nieuwe schone bestelwagens en taxi’s draagt hier aan bij. De wagens moeten recht hebben op vrijstelling of teruggave van BPM.  De subsidie is beschikbaar voor voertuigen die vanaf 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015 op naam zijn gezet. De subsidie is stapelbaar met andere subsidieregelingen;
De verdeelsleutel is: wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

De subsidie bedraagt € 1.250,- voor:

  • Auto met affabriek CNG of LPG installatie en Euro 5, V, Euro 6 of VI typegoedkeuring;
  • Benzineauto met CO2 uitstoot > 50 gr/km en ≤95 gr/km;
  • Dieselauto met Euro VI of Euro 6 typegoedkeuring;

De subsidie bedraagt € 3.000,- voor:

  • Benzineauto met CO2 uitstoot  ≤50 gr/km;
  • Vol elektrische auto met alleen een elektromotor;

Met het aanvraagformulier subsidieregeling emissiearme taxis en bestelauto's kunt u de subsidie aanvragen.

 

Meer informatie?

Onderstaande personen informeren u graag over uw mogelijkheden. Of helpen u bij het invullen van uw aanvraag.

  • Pyke Kroes, consulent duurzame brandstoffen voor de provincie Fryslân, tel. 06-12859487, e-mail p.s.kroes@fryslan.nl
  • Pier Tiedema, consulent duurzame brandstoffen voor de provincie Fryslân, tel. 06-27055874, e-mail: tiedema@tiedema.demon.nl