Theunis Piersma wordt tijdelijk wethouder in Dantumadiel

RSS feed

Theunis Piersma gaat de komende vier maanden aan de slag als wethouder in de gemeente Dantumadiel. Hij gaat Emke Peterson vervangen die met ziekteverlof is.

Wethouder Emke Peterson (FNP) is wegens ziekte met verlof en wordt om die reden tijdelijk vervangen. Voor een periode van zestien weken is Theunis Piersma bereid gevonden het wethouderschap waar te nemen.

Theunis Piersma was vijftien jaar burgemeester van de gemeente Wûnseradiel. Deze gemeente ging in 2011 op in de fusiegemeente Súd West Fryslân. Daarvoor was hij twaalf jaar raadslid in de gemeente Tytsjerksterdiel.

De benoeming van de heer Piersma staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart a.s.


De heer Theunis Piersma