Tietje Keizer-Viersen vrijwilliger van het jaar 2014

RSS feed

Zaterdag 17 januari heeft wethouder Emke Peterson in sportcomplex de Kemphaan in Feanwâlden de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’ uitgereikt aan mevrouw Tietje Keizer- Viersen uit Feanwâlden. Mevrouw Keizer is al sinds de oprichting (1971) lid van de korfbalvereniging. Tijdens haar 43 jarig lidmaatschap heeft zijn veel functies bekleed en activiteiten georganiseerd.

Mevrouw Keizer is jaren bestuurslid geweest en is al sinds jaar en dag lid van de Technische Commissie. Zij verzorgt trainingen voor de jeugd en heeft meerdere malen het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Zij fluit wedstrijden en is de steun en toeverlaat voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. Zonder anderen tekort te doen kan worden geconcludeerd dat zonder mevrouw T. Keizer de korfbalvereniging in Feanwâlden waarschijnlijk niet meer had bestaan  

De onderscheiding “Vrijwilliger van het jaar” werd dit jaar voor de 12e maal uitgereikt. Deze jaarlijkse onderscheiding is bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die zich op een uitzonderlijke wijze en gedurende een langere periode vrijwillig hebben ingezet voor de medemens, het dorp, de kerk of andere zaken. Met deze prijs wil de gemeente zichtbaar maken dat zij belang hecht aan het vele vrijwilligerswerk dat gelukkig nog door veel mensen in Dantumadiel wordt gedaan.