Tijdelijke omleiding voetgangers en fietsers Boppewei

RSS feed
Op 9 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen bij de Boppewei te De Westereen.
Het gaat om een tijdelijke verkeersomleiding voor voetgangers en fietsers in verband met de aanleg van de verdiepte ligging van de Centrale As.
 
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 18 september 2014  tot donderdag 30 oktober voor iedereen ter inzage bij het klantencontactcentrum van het gemeentehuis, Hynsteblom 4 te Damwâld.Ook kunt u het besluit hier downloaden.
 
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie ervan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG te Damwâld. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
 
In onderstaand PDF document vind u een kaart van de omleiding.