Tour langs de oorlogsmonumenten in Dantumadiel 4 mei

RSS feed

Maandag 4 mei vindt in gemeente Dantumadiel een tour langs de oorlogsmonumenten plaats omdat het dit jaar zeventig jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. 

Speciale genodigden die op één of andere wijzen verbonden zijn met de tweede wereldoorlog gaan mee met de tour langs verschillende oorlogsmonumenten binnen de gemeente.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Vanwege de zeventig jarige bevrijding heeft gemeente Dantumadiel samen met  ‘Mei inoar ien’ uit Damwâld de tour georganiseerd.

In een speciale oldtimer bus worden oorlogsmonumenten in de gemeente Dantumadiel bezocht. Deze monumenten zijn markeringen in het landschap die herinneren aan bepaalde mensen gebeurtenissen of oorlog en bevrijding in het algemeen. Op de tour worden speciale gasten meegenomen, zoals Hannie Boskma-Kramer uit Veenwoudsterwal. Als sinds jonge leeftijd verzorgt mevrouw Bosma-Kramer het graf van Frank Norman Robinson, een lid van de Britse Royal Air Force die is neergeschoten tijdens de oorlog.

Bij elk oorlogsmonument vindt een activiteit plaats, zoals het voordragen van een gedicht of het spelen van muziek. De activiteiten zijn openbaar en de gemeente nodigt haar inwoners uit de activiteiten bij de monumenten bij te wonen op eigen gelegenheid. Op de volgende tijdstippen vinden er activiteiten plaats bij de monumenten:

 

14.15 uur  Achterwei Damwâld
Ooggetuigenverslag en lied door De Wingerd

15.00 uur, Eysingawei Rinsumageast
Verhalen over gesneuvelden in Rinsumageast door dhr. P. Duijf

15.30 uur, Spoorlaan Feanwâlden

  • Verhaal over omgekomen verzetsman door Jouke de Vries (dorpsbelangen)
  • Impressie oorlogsjaren door Klaas Wielinga (Stichting Skiednis Feanwâlden)
  • Voorlezen gedicht door Romkje Bosma

16.10 uur, Schoolstraat De Westereen
Verhalen over personen uit de oorlog die nog steeds vermist zijn door dhr. G. Westra en W. Wiersma

16.40 uur, Tsjerkestrjitte/Canterstrjitte Driezum
Korte redevoering door dhr. J. Dantuma

17.00 uur, Haadwei, Damwâld
Voordragen gedicht door leerling van basisschool De Fontein en muziek op de kornet.