Uitnodiging bijeenkomst voor ondernemers en verenigingen die alcohol verkopen

RSS feed

Op 2 september 2013 organiseren de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. een discussieavond voor ondernemers en verenigingen over de nieuwe Drank- en Horecawet.

Deze avond is bedoeld voor ondernemers en verenigingen die alcohol verkopen. De bijeenkomst vindt plaats in Bowling- en Zalencentrum Dokkum en wordt geleid door de heer Andries Bakker, bekend van Omrop Fryslân.
 

Doel

De gemeenteraden moeten in 2013 regels over drank- en horeca vastleggen in een nieuwe verordening.
De burgemeesters van de drie gemeenten willen de ondernemers en verenigingen de gelegenheid geven om hun opvattingen over dit onderwerp te delen voordat dit onderwerp aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Het is de bedoeling om de uitkomsten van deze avond te verwerken in een verordening. Deze verordening zal vervolgens aan de gemeenteraden worden aangeboden.
 
Voor deze bijeenkomst worden alle horeca-, supermarkt- en slijterijondernemers en vertegenwoordigers van paracommerciële instellingen vanuit de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. uitgenodigd.
 

Programma

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30-20.00    Inloop
20.00-20.15    Ontvangst door avondvoorzitter
20.15-20.30    Film over alcoholpoli
20.30-21.10    Uitleg over uitgangspunten van de verordening gevolgd door discussie
21.10-21.20    Conclusies vanuit discussie
21.20-21.50    Uitleg over uitgangspunten nieuw Drank- en horecabeleid gevolgd door discussie
21.50-22.00    Conclusies vanuit discussie
22.00-22.15    Afronding van de avond
 

Gespreksleider

De heer Andries Bakker, politiek verslaggever van Omrop Fryslân, treedt op als onafhankelijk gespreksleider.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Hilda Pel, telefoon: 0511-458888.