Uitnodiging hoorzittingen 13 en 14 juni

RSS feed

Op 13 en 14 juni vindt er een hoorzitting plaats. De eerste gaat over de jaarstukken, de tweede over de 1e Verrap 2016

Hoorzitting Jaarstukken

Dinsdag 28 juni gaat de raad van Dantumadiel de Jaarstukken 2015 behandelen in een raadsvergadering. Als voorbereiding op die raadsvergadering wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over dit onderwerp in een Hoorzitting op 13 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld.

Hoorzitting 1e Verrap 2016

Dinsdag 28 juni gaat de raad van Dantumadiel de 1e Verrap behandelen in een raadsvergadering. De 1e Verrap is een rapportage waarin de raadsleden kunnen lezen hoe de eerste maanden van 2016 zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn verlopen. Als voorbereiding op die raadsvergadering wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over dit onderwerp in een Hoorzitting op 14 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld.

Wilt u als deelnemer bij één van de hoorzittingen aan tafel zitten? Meld u dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu.

Op de website van de gemeente www.dantumadiel.eu kunt u via bestuur/gemeenteraad  de achterliggende stukken vinden. De vergadering is openbaar, iedereen is welkom.