Uitnodiging ondernemers voor discussie over toekomst Dantumadiel

RSS feed

De gemeente nodigt ondernemers en maatschappelijke partners uit voor een discussiebijeenkomst over de toekomst van Dantumadiel op maandag 8 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld. 

Steeds meer gemeenten in Nederland gaan samenwerken. Dat geldt ook voor Noordoost Fryslân. In onze gemeente speelt in dat verband al jaren de discussie over hoever de samenwerking met andere gemeenten moet gaan. Gemeenten om ons heen hebben al aangegeven dat ze de samenwerking met Dantumadiel willen uitbreiden. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven onderzoek te doen naar verschillende samenwerkingsvormen.
 

De inwoners van Dantumadiel worden actief betrokken bij dit onderzoek. Het college wil graag weten wat de inwoners belangrijk vinden in de discussie over samenwerking met andere gemeenten. Daarom organiseerde de gemeente een aantal bewonersavonden.


Naast deze bewonersavonden organiseert de gemeente ook een avond specifiek voor ondernemers en maatschappelijke partners. Wij nodigen u uit voor deze avond op maandag 8 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld.


Op deze avond worden de resultaten van eerdere onderzoeken gepresenteerd en is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende samenwerkingsvormen. De uitkomsten van deze avond en de andere bewonersavonden worden gebruikt voor een advies van het college aan de gemeenteraad. De avond duurt uiterlijk tot 22.00 uur.


Aanmelden voor deze avond kan per mail: post@dantumadiel.eu o.v.v. bijeenkomst 8 april. Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met team Kommunikaasje via telefoonnummer 14 0511.


Er zijn diverse documenten en onderzoeken die gaan over de bestuurskracht van Dantumadiel en haar buurgemeenten die u kunt lezen.