Unieke expositie van collectie houtschaven

RSS feed

Vanaf 1 februari is gedurende 3 maanden in de vitrine in het gemeentehuis te Damwâld een bijzondere expositie van oude houtschaven te zien.

Van het Fries Museum zijn een aantal zeer oude schaven tijdelijk in bruikleen aan de gemeente Dantumadiel uitgeleend. Het betreft hier schaven die o.a. bij terpopgravingen in de provincie Fryslân  gevonden zijn. Deze schaven worden gedateerd in de periode van 400 tot 700 na begin van onze jaartelling, waarbij een schaaf mogelijk zelfs van voor het begin van onze jaartelling is. Bijzonder is ook dat een schaaf van een elandgewei gemaakt is  en een ander van dierlijk been. Deze schaven van het Fries Museum zijn zonder meer uniek te noemen en worden alleen na overleg en op speciaal verzoek tentoongesteld.

Naast deze stukken van het Fries Museum is de expositie verder aangevuld met stukken afkomstig van  particuliere verzamelaars uit de gemeente Dantumadiel. Het geheel biedt een prachtig beeld hoe dit ambachtswerktuig zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. De eerste objecten van gewei, been en hout naar de tegenwoordige tijd, waar alles een snoertje heeft en de spierkracht vervangen is door de kracht van de elektromotor.

De expositie is vrij toegankelijk en te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis te Damwâld.