Vangnetregeling vervangt schoolzwemmen Dantumadiel

RSS feed

Het college van de gemeente Dantumadiel stelt voor het verplicht schoolzwemmen af te schaffen. Voor de kinderen die hierdoor niet meer kunnen leszwemmen komt een speciale regeling.

Na de verkoop van het zwembad aan de Conegroup is er geen financiële ruimte meer in de gemeentelijke begroting om de kosten van ruim
€ 100.000 per jaar op te vangen.

In de praktijk blijkt dat 85% van de kinderen in Dantumadiel al regulier zwemles krijgt. Kinderen die desondanks in groep 6 nog geen zwemdiploma hebben, kunnen met de vangnetregeling alsnog zwemles krijgen op kosten van de gemeente. Het college wil namelijk niet dat door het afschaffen van schoolzwemmen kinderen zonder zwemdiploma de basisschool verlaten.

Naar verwachting zal de gemeenteraad van Dantumadiel zich eind maart buigen over het voorstel. Als het voorstel wordt aangenomen zal het schoolzwemmen met ingang van het nieuwe schooljaar worden stop gezet.