Vaststellen wijzigingen Bijzonder bijstandsbeleid

RSS feed

Dantumadiel en Kollumerland c.a. gaan hun regels omtrend bijzondere bijstand afstemmen. 

Aanleiding

De gemeente Dantumadiel en Dongeradeel hebben al langer een samenwerking in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR DanDon) in samenwerking met Schiermonnikoog op het gebied van Sociale Zaken.

Met ingang van 2014 laat de gemeente Kollumerland c.a. sociale zaken uitvoeren door Dantumadiel. En met ingang van 2015 doet de gemeente Ferwerderadiel dat ook. Gelet de samenwerking en de op handen zijnde ambtelijke fusie tussen de gemeenten is er voor gekozen om de Beleidsregels bijzondere bijstand te harmoniseren.

Inwerkingtreding

Het gewijzigde Bijzondere bijstandsbeleid treedt op 1 maart 2015 in werking.

Waar zijn de beleidsregels te vinden?

De tekst van de beleidsregels is gedurende zes weken na plaatsing van dit bericht in te zien in het gemeentehuis te Damwâld tijdens de openingstijden.