Veelgestelde vragen Huishoudelijke Hulp (schoonmaken) 2015

RSS feed

Waarom heb ik in 2015 geen recht meer op huishoudelijke hulp? Op deze en andere veelgestelde vragen proberen wij hier een antwoord te geven.

1. Waarom heb ik vanaf 2015 geen recht meer op uren huishoudelijke hulp?

De gemeenten krijgen van de Rijksoverheid veel minder geld om huishoudelijke hulp in te kopen. Ook vinden zowel Rijk als gemeenten het belangrijk dat burgers meer zelfredzaam zijn. Het laten doen van schoonmaakwerk wordt daarom niet meer vergoed. Wij verwachten van u dat u zelf, op eigen kracht of met behulp van mensen uit uw omgeving (familie, buren etc.), organiseert en eventueel betaalt.

 

2. Hoe kan ik de huishoudelijke hulp vanaf 2015 zelf regelen?

U mag zelf beslissen hoe u het schoonmaken van uw woning gaat regelen. U kunt er voor kiezen om iemand in uw omgeving te vragen om voor u schoon te maken. Uw meitinker/Wmo-consulent kan u ook helpen bij het zoeken van een oplossing in uw omgeving. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

 

Ook kunt u er voor kiezen om via een thuiszorginstelling een hulp in het huishouden te laten leveren. U kunt dan zelf de tarieven van de thuiszorginstellingen vergelijken en een keuze maken. Deze hulp moet u zelf betalen.

 

3. Ik heb nu recht op uren huishoudelijke hulp (een indicatie) tot 2015 (of langer). Kan ik deze uren hulp behouden?

Uw indicatie voor de huishoudelijke hulp 1 (schoonmaakwerk) komt per 1 januari 2015 te vervallen. Vanaf deze datum zult u het schoonmaken van uw woning anders moeten regelen. Hebt u een indicatie voor huishoudelijke hulp 2 (begeleiding bij het doen van het huishouden), dan blijft die voorlopig wel bestaan.   

 

4. Komt mijn indicatie voor een PGB huishoudelijke hulp ook te vervallen?

Ja, de indicaties voor zowel PGB als Zorg in Natura komen te vervallen (zie ook vraag 3).

 

5. Moet ik mijn zorgovereenkomst nu zelf beëindigen?

U heeft destijds een zorgovereenkomst afgesloten met uw hulp. Als u het schoonmaken van uw huis op andere wijze gaat regelen, kunt u de huidige zorgovereenkomst beëindigen. U kunt de beëindiging melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of pgb@svb.nl of telefoonnummer 030 – 2648200.

 

6. Wat moet ik doen als ik de huishoudelijke hulp niet kan betalen?

Het schoonmaken van uw woning hoeft niet altijd geld te kosten. Wellicht is er een familielid of bekende in uw omgeving die u graag wil helpen bij het schoonmaken van uw woning. Wellicht is het ook niet noodzakelijk dat uw woning iedere week wordt schoongemaakt, maar zou dit ook 1 keer per 2 weken kunnen.

 

Als u er voor kiest om wel voor een betaalde huishoudelijke hulp te kiezen dan moet u deze hulp ook zelf betalen. Mocht het zo zijn dat huishoudelijke hulp voor u echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege medische redenen) en u heeft een minimuminkomen en verder geen andere financiële mogelijkheden dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor bijzondere bijstand indien er geen oplossing in uw omgeving mogelijk is.

 

7.Wat houdt bijzondere bijstand in?

Bijzondere bijstand kan kosten voor huishoudelijke hulp vergoeden als er een echte noodzaak is voor een betaalde huishoudelijke hulp. Voorwaarde is verder dat u een minimuminkomen heeft  en verder geen andere financiële mogelijkheden om de kosten te betalen. De gemeente toetst of u voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt. U kunt geen bijzondere bijstand ontvangen als u een familielid (huisgenoten, kinderen/ouders, schoonouder, broers, zussen, schoonzussen, zwagers) uw huis laat schoonmaken.

 

8. Kan ik nu een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen?

Voordat u bijzondere bijstand kan aanvragen zal er door de meitinker/Wmo-consulent eerst moeten worden gekeken of een betaalde huishoudelijke hulp voor u noodzakelijk is. Mocht dit het geval zijn dan kunt u een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. De gemeenten gaan in december en januari uw aanvraag bijzondere bijstand toetsen.

 

9. Waarom toetst de gemeente mijn aanvraag bijzondere bijstand zo laat?

De gemeenten moeten een toets voor de bijzondere bijstand erg zorgvuldig doen. Dat betekent dat u een aantal bewijsstukken moet meesturen. Al deze bewijsstukken zullen moeten worden beoordeeld. Ook gelden er voor 2015 andere normen dan in 2014. Om ervoor te zorgen dat er een zorgvuldige toetsing plaatsvindt op grond van de juiste normen heeft de gemeente wat meer tijd nodig.

 

10. Als ik nog geen beschikking voor bijzondere bijstand heb kan ik dan wel mijn hulp regelen?

U kunt op dit moment al een keuze maken over het schoonmaken van uw huis na 1 januari 2015. Ook kunt u alvast gaan kijken of er iemand in uw omgeving u wil helpen met het schoonmaken van uw woning. Mocht u er voor kiezen om een betaalde huishoudelijk hulp uw huis te laten schoonmaken moet u er rekening mee houden dat u eind januari (2015) een factuur voor de ontvangen hulp zult ontvangen.