Verhuur perceel weiland gelegen aan het Galgeheech te Rinsumageest

RSS feed
Dit item is verlopen op 19-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van het gebruik van een perceel weiland gelegen aan de Galgeheech te Rinsumageest, kadastraal bekend gemeente Birdaard sectie P, nummer 1262 zoals in rood gekleurd is aangegeven op bijgaande situatietekening. 

Het perceel is groot circa 0.63.45 ha. De grond zal op jaarbasis worden verhuurd, waarbij gunning in principe zal plaatsvinden aan de hoogste bieder onder voorbehoud van de hoogte van het bod.

Bod uitbrengen

U kunt schriftelijk een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel. Dit doet u door uw bod in een gesloten envelop met daarop in de linkerbovenhoek vermeld kenmerk “GR” vóór 20 november te sturen aan: 
gemeente Dantumadiel, 
t.a.v. afdeling Economische zaken, 
cluster Vastgoed en grondzaken, 
Postbus 13, 9290 AA Kollum

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Hofman via email j.hofman@ddfk.nl of mevrouw P. Noordenbos via email p.noordenbos@ddfk.nl of telefonisch 0519-298888.

Afbeelding: te huur aangeboden perceel aan het Galgeheech te Rinsumageest