Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

RSS feed
Op verzoek van een bewoner is besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren ter hoogte van het perceel Bûterblom 7 te Damwâld.
Het besluit treedt 27 november 2014 in werking. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.
 
Het verkeersbesluit ligt gedurende de bezwarentermijn ter inzage bij het Klantekontaktsintrum van het gemeentehuis, Hynsteblom 4 te Damwâld. Ook vindt u onderaan dit bericht het verkeersbesluit met een situatietekening.