verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

RSS feed

Op verzoek van een bewoner is besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren nabij de ingang van Brugchelencamp aan de Ljurkstrjitte te De Westereen. Het besluit treedt 11 december 2014 in werking.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

Het verkeersbesluit ligt gedurende de bezwarentermijn ter inzage bij het Klantekontaktsintrum van het gemeentehuis, Hynsteblom 4 te Damwâld. In onderstaande documenten vindt u het verkeersbesluit en een situatietekening.