Verkeershinder bij bruggen over de Stroobossertrekfeart

RSS feed

Van 26 tot en met 28 januari kunt u hinder ondervinden van werkzaamheden door de Provincie Fryslân bij de bruggen over de Stroobossertrekfeart. Het gaat daarbij om acht oude gemetselde bruggen tussen Dokkum en Gerkesklooster.

Op die dagen wordt steeds één brug tegelijk 1 tot 2 uur afgesloten voor alle verkeer. De naastgelegen bruggen zijn dus steeds beschikbaar. Er wordt langs de toeleidende wegen naar de afgesloten brug met tekstkarren aangegeven tot hoe lang de afsluiting gaat duren. Om de hinder te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 09.30 en 16.00 uur.

De bruggen in de Triemsterloane (Bûnte Hûn), de Lauwersmeerweg (N358) de weg Leeuwarden-Groningen (N355) de brug bij It Paradyske (Platte Brêge) worden niet afgesloten.