Verkeershinder door asfaltonderhoud

RSS feed

Op vrijdag 21 oktober met de uitvoering van asfaltwerkzaamheden in de gemeente Dantumadiel. De werkzaamheden zullen naar verwachting 4 werkdagen duren.

Het gaat om voorbereidende werkzaamheden zoals het frezen van het asfalt, het aanbrengen van een laag asfalt op het wegoppervlak, reparaties en bijkomende werkzaamheden. Door de uitvoering van deze werkzaamheden zal het verkeer op een aantal gemeentelijke wegen hinder ondervinden.

Op volgende wegen kunnen gedurende deze periode hinder ondervonden worden of kunnen geheel of gedeeltelijk gestremd zijn voor het verkeer.

  • Broeksterwâld:     Schwartzenbergloane, De Houtwielen, Tienewei
  • Damwâld:             Fermanjepaad
  • De Westereen:      Foarstrjitte

Aanwonenden krijgen (indien noodzakelijk) nader bericht. In sommige gevallen zal d.m.v. borden een (tijdelijke) omleidingsroute worden aangegeven.


Uiteraard zullen de werkzaamheden voor enige overlast zorgen. Wij zullen moeite doen om de overlast tot een minimum te beperken. Met u hopen wij op een vlot verloop van de werkzaamheden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Koster op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu