Verkeershinder in verband met asfaltonderhoud aan diverse wegen in de gemeente Dantumadiel

RSS feed

Maandag 16 juni wordt er begonnen met de uitvoering van asfaltwerkzaamheden in de gemeente Dantumadiel.

Het gaat hierbij om het aanbrengen van een laag asfalt op het wegoppervlak, reparaties en bijkomende werkzaamheden. Door de uitvoering van deze werkzaamheden zal het verkeer op een aantal gemeentelijke wegen hinder ondervinden. De werkzaamheden zullen naar verwachting 2 dagen duren.

Op volgende wegen kunnen gedurende deze periode geheel of gedeeltelijk gestremd zijn voor het verkeer.

  • Sibrandahûs: Trekwei,
  • De Westereen: Kûkhernsterwei

 

Aanwonenden krijgen (indien noodzakelijk) nader bericht. In sommige gevallen zal d.m.v. borden een (tijdelijke) omleidingsroute worden aangegeven.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Koster op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu