Verkeersmaatregelen bij de brede school te De Westereen

RSS feed
Op dit moment wordt volop gewerkt aan de terreininrichting van de brede school. De Badhúswei maakt ook onderdeel uit van deze inrichting.
Omdat de werkzaamheden voorspoedig verlopen wordt nog dit jaar begonnen met de werkzaamheden op de Badhúswei (indien het weer het toelaat). Dit betekent dat de Badhúswei gestremd zal zijn voor het doorgaand verkeer. Deze stremming begint op 11 december en zal duren tot 20 december. Rondom kerst en oud en nieuw is doorgaand verkeer weer mogelijk maar vanaf 7 januari tot juni 2015 is de Badhúswei weer afgesloten.
 
In een vorige publicatie is vermeld dat een gedeelte van de Sportloane tot ongeveer 15 december afgesloten zal zijn. Vanwege de veiligheid en een gewijzigde fasering blijft de Sportloane tot juni 2015 ook afgesloten voor het doorgaand verkeer.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. J. Braaksma tel. 0511-425050 (aannemer WMR Rinsumageast) of de heer S. van der Werff (gemeente Dantumadiel) tel 14-0511.