Verkeerswijzigingen Driesum-Wâlterswâld tijdens Paardendagen

RSS feed

Vanwege het NK Samengestelde Menwedstrijd te Driesum-Wâlterswâld op 5 en 6 september zullen er enkele verkeerswijzigingen van kracht zijn. Deze wijzigingen gaan in op 6 september vanaf 8.00 uur en zullen duren tot 22.00 uur.

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee:

-Kruising Van Sytzamawei – Achterwei - H.G van der Veenstrjitte

-T-splitsing Van H.G. van der Veenstrjitte - Tsjerkestrjitte

 

Eenrichtingsverkeer voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

-Kruising Eastwâld - Stroobosser-Trekwei

-T-splitsing Eastwâld – Van Sytzamawei (ten oosten van Rinsma State)

-T-splitsing Van Sytzamawei – Tsjerkestrjitte

 

In de dorpen Wâlterswâld en Driesum zal er op de volgen kruisingen een parkeerverbod van kracht zijn:

Kruising Foarwei met Prysterikker

Kruising Foarwei met Gouweloane

Kruising Foarwei met Sânharst

Kruising Foarwei met Ophuistrawei

Kruising Tsjerkeloane met Foarwei

Kruising Tsjerkeloane met Fuldastrjitte

Kruising Tsjerkeloane met Bonifatiusstrjitte

Kruising Tsjerkeloane met Kooiloane/Achterwei

Kruising Achterwei met Dokkumerloane 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.paardendagen.nl