Verkiezingen Europees Parlement 22 mei 2014

RSS feed

De verkiezingen voor het Europees Parlement worden in Nederland op 22 mei 2014 gehouden.

In mei 2014 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. De burgers van de EU kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen. Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. In Nederland zijn er 26 zetels te verdelen.
 

Verzoek om per brief te stemmen 

Kiezers die bij een Nederlandse gemeente geregistreerd staan, kunnen voor de Europees Parlementsverkiezingen per brief stemmen, als zij op de dag van de stemming in het buitenland verblijven.
 
U moet daarvoor een verzoek indienen bij de burgemeester van de gemeente waar u als kiezer staat geregistreerd. Hiervoor kunt u het M 3-formulier gebruiken. (Het formulier is ook bij de gemeente verkrijgbaar) 
 
U moet dit formulier uiterlijk op de 28ste dag vóór de stemming (donderdag 24 april) bij de gemeente Dantumadiel indienen.