Verkiezingen gemeenteraad 2014

RSS feed

Er is een zitting van het centraal stembreau die een beslissing neemt over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 7 februari 2014 om 4 uur ’s middags in het gemeentehuis te Damwâld in een openbare zitting zal beslissen over

  •     de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  •     het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  •     het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
  •     de nummering van de geldig verklaarde lijsten en
  •     de geldigheid van de lijstencombinaties.


Plaats:         Damwâld

Datum:        maandag 27 januari 2014

De voorzitter voornoemd,

Dhr. K.S. Heldoorn