Vermelding in gemeentegids 2012/2013

RSS feed

De gemeente is begonnen met het ontwikkelen van de nieuwe gemeentegids die huis aan huis wordt verspreid. Akse Media verzorgt de gemeentegids namens de gemeente.

Standaard worden de adresgegevens van bedrijven en verenigingen in de gemeente Dantumadiel in de gids opgenomen. Stonden uw adresgegevens in de vorige gemeentegids vermeld? Dan neemt de uitgever, Akse Media binnenkort via mail contact met u op met het verzoek uw gegevens te controleren en zo nodig aan te passen. Als er geen mailadres bekend is bij de uitgever, wordt u gebeld of krijgt u schriftelijk bericht.

Staat uw bedrijf/vereniging nog niet in de gemeentegids, maar wilt u dit wel graag? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Wijzigingen en aanmeldingen kunnen op de volgende manier worden doorgeven:

  • per mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gem.gids Dantumadiel);
  • telefonisch: (0598) 371760 (redactie Akse Media);
  • schriftelijk: Akse Media, t.a.v. gemeentegids Dantumadiel, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Let op! Wijzigingen en/of aanmeldingen voor de gemeentegids 2012/2013 kunnen tot uiterlijk 22 juni 2012 worden doorgegeven.